Disclaimer

Hoewel Challenge-Media ernaar streeft om correcte en actuele informatie te verschaffen, kan Challenge-Media niet garanderen dat de gepubliceerde informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies. Challenge-Media haar auteurs en adviseurs, aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Tevens sluiten Challenge-Media, haar auteurs en adviseurs elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik van), het vertrouwen op, of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de gepubliceerde informatie op haar website en/of haar publicaties.

 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.