Belangstellenden ‘netwerk uitgesproken toegankelijk’

Viziris is gestart met het netwerk uitgesproken toegankelijk. Dit netwerk richt op gesproken informatie die slechtziende en blinde mensen ondersteunt bij hun zelfstandige mobiliteit. Zowel in Nederland als daarbuiten zijn er diverse onderzoeksprojecten en ook steeds meer toepassingen, met name in gebouwen en rond het openbaar vervoer.

De sleutel tot succes van deze projecten is dat zij aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van gebruikers.

Viziris wil met slechtzienden en blinden een bijeenkomst organiseren om enerzijds informatie te geven over de actuele ontwikkelingen en anderzijds met elkaar te bespreken waar de systemen nu en in de toekomst aan moeten voldoen. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Viziris op woensdag 2 april 2008, van twee tot half vijf.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via
toegankelijk@viziris.nl, onder vermelding van ‘bijeenkomst uitgesproken toegankelijk’. U ontvangt dan ook nadere informatie.

Bron:
Berichtenservice Viziris, voorheen Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang nummer 5, 7 maart 2008

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.