Verstrekking onderwijsvoorzieningen blijft bij UWV

Het ministerie van OCW wordt vanaf 1 januari 2009 verantwoordelijk voor de verstrekking van onderwijsvoorzieningen, maar de uitvoering blijft bij het UWV.

Er zijn leerlingen die hulpmiddelen nodig hebben om het onderwijs goed te kunnen volgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vervoersvoorzieningen (alleen in het beroepsonderwijs), doventolken, computers en accessoires, aangepast schoolmeubilair en andere voorzieningen.

Tot nu toe is het ministerie van Sociale Zaken (SZW) verantwoordelijk voor deze voorzieningen en het UWV verstrekt ze. Omdat het ministerie van SZW vindt dat onderwijsvoorzieningen bij het ministerie van Onderwijs (OCW) thuishoren, is er sinds 2004 gepraat over overheveling.
Men vond dat de uitvoering niet bij het UWV kon blijven als OCW verantwoordelijk werd. De minister van OCW wilde dat de gemeenten dit gingen doen. De CG-Raad was hier tegen. De CG-Raad is bang voor rechtsongelijkheid en verlies van deskundigheid.

Na jarenlang praten in de Tweede Kamer en lobbyen door de CG-Raad is er nu eindelijk een besluit genomen. Dat houdt in dat het ministerie van OCW verantwoordelijk wordt, maar dat uitvoering bij UWV blijft! Deze verandering moet ingaan op 1 januari 2009, maar als het goed is merken de gebruikers hier helemaal niets van. En dat was nou precies de bedoeling!

Bron:
CG-Raad

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.