Bussemaker past pgb-regeling aan

Vanaf 1 januari 2008 moeten mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) verantwoording afleggen over een groter deel van hun budget. Buudgethouders hoeven nog steeds niet over het hele bedrag verantwoording af te leggen: zij mogen 1,5 procent van het budget, met een minimum van 250 euro en een maximum van 1.250 euro, vrij besteden.

Vorig jaar werd bepaald dat budgethouders geen verantwoording hoefden af te leggen over het bedrag tot 2.500 euro per jaar. Hiermee wilde VWS de administratieve lasten voor budgethouders verminderen. Dit leverde echter niet op wat ervan verwacht werd, zo blijkt nu uit een evaluatie. Bij een intensieve controle moeten budgethouders toch kunnen bewijzen dat het bedrag aan zorg is besteed.

Belangrijke reden voor de wijziging is daarnaast dat staatssecretaris Bussemaker de geloofwaardigheid van het pgb wil herwinnen. Zij wil dat al het geld dat beschikbaar is, ook wordt ingezet voor zorginkoop. En dat als mensen op hun budget overhouden, ze dat ook terugbetalen aan het zorgkantoor. Met dat geld kunnen weer nieuwe aanvragen worden gehonoreerd.

Het nieuwe pgb-plafond wordt per 1 januari 2008 vastgesteld op 1.750 miljoen euro.

Bron:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.