Bovenregionaal vervoer

Het huidige systeem van bovenregionaal vervoer, TraXX, verdwijnt op 1 april 2004. Er komt een nieuw systeem dat wordt uitgevoerd door Transvision. Dit is een dochtermaatschappij van de Nederlandse Spoorwegen (NS) die ook de treintaxi coördineert. De voorwaarden voor de klanten zijn beslist minder gunstig dan bij het huidige TraXX vervoer.

De kosten voor de klant bedragen straks 16 eurocent per kilometer. Begeleiders, ook met een OV-begeleiderskaart, betalen hetzelfde tarief. Vooral bij langere afstanden lopen de kosten op; men is dan aanzienlijk duurder uit dan bij het gewone openbaar vervoer. Mensen die voor het nieuwe systeem in aanmerking komen krijgen te maken met een kilometerbudget. Zij kunnen een maximum aantal kilometers per jaar tegen het hiervoorgenoemde tarief van het systeem gebruik maken. Wanneer men daarboven komt, bedragen de kosten € 1,30 per kilometer; dat is iets minder dan het gewone taxitarief.

Er wordt in het nieuwe systeem een onderscheid gemaakt in twee categorieën mensen die respectievelijk een ‘laag’ en een ‘hoog’ kilometerbudget krijgen. Het hoge kilometerbudget is bedoeld voor mensen die niet van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Hiertoe moet men worden geïndiceerd. Het bedrijf Argonaut voert de indicering uit.
Het lage budget is bedoeld voor mensen die deels wel gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Het aantal kilometers waarover het hier precies gaat is nog niet bekend.

Bij intensief overleg van de Federatie op hoog ambtelijk niveau van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bleek helaas dat de aanbesteding al zover was gevorderd dat er niet veel veranderingen meer mogelijk waren in het beoogde systeem.

De Federatie heeft vooral moeite met de instelling van de kilometerbudgetten en vreest dat er veel te weinig aandacht is voor het Ketenvervoer. Wanneer men voor een reis gebruik maakt van een combinatie van Wvg vervoer in de eigen woonplaats, vervolgens op de trein stapt en vanaf het aankomststation een taxi neemt die de reiziger op de uiteindelijke plaats van bestemming brengt, is het van belang dat deze vervoersdiensten goed op elkaar aansluiten en dat men de volledige reis met één telefoontje kan regelen. In de periode dat TraXX heeft gereden is het Ketenvervoer verwaarloosd: TraXX bood steeds vaker directe ritten van deur tot deur aan. Hierdoor dreigde het systeem voor de overheid onbeheersbaar duur te worden. Daarom moest er wat gebeuren. Een lichtpuntje is dat Transvision zich bewust wordt van de moeilijkheden die dreigen en bereid is tot overleg met belangenorganisaties over verbeteringen.

Bron:
Kortschrift nummer 23, januari/februari 2004

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.