Lang wachten op WSW-plaats voorbij

Mensen uit de achterban van de CG-Raad klagen soms over de lange wachtduur voor een plaats in de sociale werkvoorziening. Als men een positieve indicatie heeft duurt het soms wel twee jaar voordat men aan bod komt. Zeker als er sprake is van ernstiger lichamelijke beperkingen staat men vaak heel lang op de wachtlijst. Het SW-bedrijf of de gemeenten kiezen dan eerder mensen van de wachtlijst die makkelijker plaatsbaar en productiever zijn.

De CG-Raad is dan ook verheugd dat de nieuwe staatssecretaris Van Hoof op 2 juli 2004 een brief naar de Kamer stuurde waarin hij aankondigde dat met ingang van 2005 het ‘fifo-systeem’ gehanteerd moet gaan worden. Daarbij zullen gemeenten het ook financieel merken als mensen ten onrechte meer dan een jaar op de wachtlijst staan.

De Kamer heeft hierover de motie-Verburg aangenomen (29 200 XV, vr 46) waarin de regering wordt verzocht de wachtduur te beperken tot maximaal 12 maanden.

Voormalig SZW-Staatssecretaris Rutte organiseerde in maart 2004 een bijeenkomst waaraan ook de CG-Raad deelnam om het probleem te analyseren en te zoeken naar een oplossing. De CG-Raad heeft daar ingebracht dat de oplossing is, om een systeem van ‘first in first out’ (fifo) te gaan hanteren en gemeenten financieel hierop af te rekenen. Ook SW-bedrijven en gemeenten erkenden dat alleen dergelijke maatregelen zouden helpen.

De CG-Raad is dan ook verheugd dat de nieuwe staatssecretaris Van Hoof op 2 juli 2004 een brief naar de Kamer stuurde waarin hij aankondigde dat met ingang van 2005 het ‘fifo-systeem’ gehanteerd moet gaan worden. Daarbij zullen mensen die ten onrechte langer dan twaalf maanden op de wachtlijst staan niet langer worden meegerekend bij het vaststellen van de hoogte van de taakstelling per gemeente/werkvoorzieningschap.

Over de aankondiging in genoemde brief dat mensen die in zorginstellingen, cq intramurale zorginstellingen verblijven als niet-direct-beschikbaar kunnen worden aangemerkt, is de CG-Raad inmiddels in gesprek gegaan met SZW. Het mag namelijk niet zo zijn dat mensen die in een AWBZ-woonvoorziening wonen uitgezonderd worden.

Bron: CG-Raad

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.