Postbank.nl belooft verbetering

Ook de Postbank heeft in een gesprek met de Federatie toegezegd de nog bestaande toegankelijkheidsproblemen van de vernieuwde website en van Mijn Postbank mee te nemen in de huidige release.

De problemen liggen vooral op het gebied van lettertype, lay-out en een goede omschrijving van de links. Daarmee ontstaat een website waarmee ook blinden en slechtzienden hun bankzaken kunnen doen.

Girotel voor particulieren blijft in ieder geval in 2004 nog in de lucht. Mocht Girotel verdwijnen, dan heeft de Federatie er voor gepleit dat visueel gehandicapte klanten gratis gebruik mogen gaan maken van Girotel Zakelijk.

De Rabobank hanteert een vergelijkbaar beleid. De kans dat de Postbank hiermee accoord gaat lijkt echter niet groot.

Bron:
Berichtenservice Viziris, voorheen Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.