Algemeen

Algemeen nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Universiteit Twente wil haar website toegankelijk maken voor gehandicapte studenten.

Gehandicaptenorganisaties in Hoger Beroep in de zaak Valys

Ledenbijeenkomst over mobiliteit en toegankelijkheid

Interim directeur Federatie

Opnieuw positieve uitspraak van Commissie Gelijke Behandeling

Uitspraak rechter over Valys: verlies en winst

Dossier lectuurvoorziening

Rechter doet op 9 juli uitspraak in kort geding over Valys

Overleg met staatssecretaris OCW

Geen eigen bijdrage voor ondersteunende en activerende begeleiding (2)

 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.