Algemeen

Algemeen nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Koopkrachtverlies chronisch zieken en gehandicapten ook in 2005 onevenredig hoog

Start brailleonderzoek

Toegankelijke etikettering van medicijnen

Kamermeerderheid tegen limiet bovenregionaal vervoer Valys

Overheidsinformatie in gesproken vorm bij FNB

Heeft u te maken gehad met ongelijke behandeling op grond van uw handicap?

Kamermeerderheid tegen limiet bovenregionaal vervoer

Richtlijnen voor een toegankelijke geldautomaat

CG-Raad bezorgd over AWBZ-convenant

Vervoersbeperking schendt rechten van de mens

 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.