Toegang Wajong wordt niet verscherpt

De toegang tot de Wajong wordt niet verscherpt. Er is geen Kamermeerderheid voor de plannen van minister Donner om jongeren met een handicap of chronische ziekte tot 27 jaar geen uitkering te geven, als er nog enige kans op arbeid is.

De CG-Raad heeft meerdere keren aangegeven, dat verhoging van de leeftijdsgrens zeer ongewenst is. Tijdens het Kamerdebat van 8 november bleken de PvdA (Ton Heerts) en de ChristenUnie (Cynthia Ortega-Martijn) het hier volledig mee eens te zijn. “De inkomensbescherming voor Wajongers vanaf 18 jaar moet gehandhaafd blijven. Dat is nu zo’n reden waarom de PvdA in het kabinet zit, ” aldus Ton Heerts. Uiteindelijk bleek een meerderheid van de Kamer niets te zien in verhoging van de leeftijdsgrens.

Nieuwe plannen

De Kamer wil wel dat de minister met concrete plannen komt om de kansen van Wajongers op participatie via betaalde en onbetaalde arbeid te vergroten. Zo bleek er een Kamermeerderheid om de terugvalmogelijkheid voor Wajongers te verlengen. Het CDA (Eddy van Hijum) pleitte hiervoor. Veel plannen liggen er.
De SER geeft concrete adviezen om de participatie te verhogen. De CG-Raad heeft die nog aangevuld (o.a. met de terugvalmogelijkheid). Weinig was in de brief van minister Donner terug te vinden van die adviezen. De Kamer wil nu een Voortgezet algemeen overleg (VAO) om de minister te dwingen met concrete maatregelen te komen.

Bron:
CG-Raad

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.