CG-Raad: ‘Toegang tot Wajong niet verscherpen’

Veel mensen die van jongs af aan een (zware) handicap hebben, krijgen na het verlaten van de school recht op een Wajonguitkering. De CG-Raad is geschrokken van het Kabinetsvoornemen om minder jongeren met een handicap of chronische ziekte in aanmerking te laten komen voor een Wajong-uitkering. Op 17 oktober vond een
Ronde Tafelgesprek over de Wajong plaats met de Tweede Kamer. De CG-Raad – de belangenbehartiger van jongeren met een Wajong-uitkering – nam actief deel aan de discussie.

Visie CG-Raad

Het kabinet wil bereiken dat ‘minder jongeren met een handicap of chronische ziekte een Wajonguitkering krijgen.’ Het Kabinet wil deze jongeren tot hun 27e jaar geen uitkering geven, als er nog enige kans op arbeid aanwezig is.
Dit is volgens de CG-Raad veel te kort door de bocht. De keuring voor een Wajong-uitkering is erg streng. Bij deze keuring worden dezelfde normen gebruikt die gelden voor toegang tot de WIA. Er is dus echt iets met je aan de hand wanneer je recht hebt op een Wajong-uitkering. Voor jongeren met een Wajong-uitkering zijn in heel Nederland nog geen drie banen te vinden, waarmee ze 75% van het minimumloon kunnen verdienen. Hieruit valt de conclusie te trekken dat de Wajong beslist geen ‘verborgen werklozen’ van een uitkering voorziet. De enkele uitzondering die misschien door de mazen van de keuring heen glipt, zal bij herkeuring buiten de (Wajong) boot vallen.

De CG-Raad verzet zich dan ook tegen het streven van het Kabinet om minder jongeren recht te geven op een Wajong-uitkering. De Wajong krijg je immers niet zomaar!

Werk en onderwijs

Het Kabinet heeft ook plannen om de arbeidsdeelname van Wajongers te verhogen en om het onderwijs aan jongeren met een handicap te verbeteren. Natuurlijk is de CG-Raad een bijzonder warm voorstander van het streven naar meer arbeidsdeelname en betere studiemogelijkheden voor jongeren met een beperking. Tijdens de hoorzitting in de Kamer bracht de CG-Raad zijn wensen op het gebied van arbeidsdeelname en onderwijs naar voren. Op 7 november heeft de Tweede Kamer met minister Donner over de Kabinetsplannen gesproken.

Bron:
CG-Raad

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.