Persbericht: Blindenbibliotheken geïntegreerd in het Openbaar Bibliotheekwerk

Den Haag, 29 mei 2007 – Op 24 mei 2007 heeft mevrouw drs. J.A. van Kranendonk, directeur-generaal Cultuur en Media van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namens de Minister van OCW het Loket aangepast-lezen geopend.

De nieuwe Stichting Loket aangepast-lezen is een door het Ministerie van OCW gefinancierde dienstverlening van de Openbare Bibliotheken in Nederland. Deze landelijke loketorganisatie, opgericht door de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Nederlandse Luister- en Braillebibliotheek (NLBB) verzorgt sinds 1 januari 2007 de bibliothecaire dienstverlening voor blinden en slechtzienden. De dienstverlening in de aangepaste leesvormen (braille, gesproken vorm, grootletter en digitaal) werd voorheen uitgevoerd door het stelsel van blindenbibliotheken. Deze zogenaamde Anderslezen Bibliotheken zijn per 1 januari 2007 opgegaan in het Loket aangepast-lezen.

Het Loket aangepast-lezen vormt binnen het stelsel van openbare bibliotheken enerzijds de landelijke frontoffice voor mensen met een visuele beperking of leeshandicap die niet naar de lokale openbare bibliotheek kunnen of willen. Anderzijds functioneert het Loket als de centrale backoffice voor openbare bibliotheken die op lokaal niveau mensen met een leeshandicap willen bereiken met hun dienstverlening.

Met de onthulling van de websites www.aangepast-lezen.nl en www.leeshandicaps.nl door mevrouw drs. Judith van Kranendonk, was de formele en feestelijke opening een feit. Hiermee werd één van de belangrijkste doelstellingen uit de Beleidsbrief van OCW: ‘Bibliotheekvoorziening voor blinden en slechtzienden 2006-2008’: de integratie van de blindenbibliotheken in één nieuwe landelijke loketorganisatie binnen het stelsel van openbare bibliotheken, succesvol afgerond. Voor de doelgroep van de aangepaste lectuurvoorziening is de herstructurering van het blindenbibliotheekwerk zonder enig probleem verlopen.

De websites van het Loket aangepast-lezen mogen het Waarmerk drempelvrij voeren. Dit waarmerk staat garant voor de hoogste normen van kwaliteit en toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden. Dit betekent dat deze websites zowel aan prioriteit 1 als aan prioriteit 2 van de internationaal erkende richtlijnen van toegankelijkheid van het World Wide Web consortium (W3C-richtlijnen) voldoen. Daarmee is vastgesteld, dat de websites van het Loket aangepast-lezen daadwerkelijk de meest toegankelijk websites zijn voor mensen met een visuele beperking of leeshandicap in ons land.

Het Loket aangepast-lezen is te vinden via:
http://www.aangepast-lezen.nl of Anne Schipper, directeur Loket aangepast-lezen via: 070 – 3381510

Bron:
Loket aangepast lezen

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.