Connnexxion voert vervoerssysteem Valys uit: de stand van zaken per 1 mei 2007

Vervoersmaatschappij Connexxion verzorgt vanaf 1 april het speciale vervoerssysteem voor mensen met een beperking Valys. De CG-Raad heeft gebruikers van
Valys opgeroepen om hun ervaringen met Valys te melden nu Connexxion verantwoordelijk is voor de uitvoering van het vervoer. De vervoermaatschappij heeft veelbelovende toezeggingen gedaan.
Veel Valys-gebruikers hebben op de oproep van de CG-Raad gereageerd. De problemen die zij hebben gemeld, zijn besproken in een aantal overleggen tussen de CG-Raad, Connexxion en het ministerie van VWS. Dit ministerie is verantwoordelijk voor financiering en gebruiksvoorwaarden.

Eén van de voornaamste problemen die zijn gemeld, is dat individueel vervoer (zonder medereizigers) uitblijft, terwijl mensen daarvoor wel een medische indicatie hebben gekregen. Hierover zijn nu afspraken vastgelegd, waarmee dit probleem moet zijn opgelost. Connexxion moet mensen die een medische verklaring kunnen overleggen voortaan individueel vervoer aanbieden. Behalve om individueel vervoer kan het ook gaan om bijvoorbeeld het recht op vervoer per vervoermiddel met lage instap of het recht op een plaats voorin de taxi.

Valys-pashouders die aanspraak willen maken op een speciale indicatie, kunnen hun medische verklaring opsturen aan de klantenservice van Connexxion, waar de gegevens in het systeem worden verwerkt. Naar verwachting zullen de problemen op korte termijn tot het verleden behoren.
De algemene indruk van de kwaliteit van dienstverlening van Connexxion is goed. Connexxion heeft laten blijken meldingen over knelpunten zeer serieus te nemen en heeft de meeste knelpunten snel opgelost. Overigens blijft het speciale digitale meldpunt van de CG-Raad openstaan voor uw ervaringen met het
Valys-vervoersysteem. Meld uw bevindingen via
valys@cg-raad.nl

Bron:
CG-Raad

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.