Gezondheidsinformatie voor ouderen en slechtzienden

Het onlangs geheel vernieuwde www.gezondheid.nl voegt een belangrijke nieuwe functie toe aan de site: het vergrootglas. Daarmee kan een gebruiker snel en gemakkelijk de lettergrote van de gepresenteerde informatie uitvergroten. De eenvoudige functie moet de toegankelijkheid voor ouderen, een belangrijke gebruikersgroep van medische informatie, nog verder vergroten. Kern van www.gezondheid.nl is de medische encyclopedie waarin ziektebeelden gekoppeld zijn aan bijbehorende geneesmiddelen. De database bevat informatie over meer dan 6.000 aandoeningen en 8.000 in Nederland en Europa geregistreerde geneesmiddelen.

Er is veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de informatie op de site. De gegevens in de medische encyclopedie zijn gebaseerd op de door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen geregistreerde informatieteksten van Farmaceutische Specialités en op het Farmacotherapeutisch Kompas van de Centrale Medisch-Farmaceutische Commissie van het CVZ (College Voor Zorgverzekeringen). Apotheker Fons Aarents drijvende kracht achter gezondheid.nl: “Op internet is veel kaf tussen het koren. Op gezondheid.nl kunnen mensen ervan op aan dat de informatie deugt.”

Bezoekers van de site kunnen op verschillende manieren antwoord vinden op hun gezondheidsvragen. Zo kan men bij een ziekte of aandoening zoeken naar bijbehorende medicijnen, maar ook omgekeerd. Daarnaast is ook mogelijk om via een virtueel lichaam te zoeken. Wie bijvoorbeeld de neus aanklikt, krijgt een lijst met bijna 40 resultaten, van aardbeienneus tot snurken. Per aandoening kan vervolgens meer informatie worden verkregen over (mogelijke) verschijnselen, oorzaken en behandelingen.

Naast informatie over medicijnen die op recept verkrijgbaar zijn, geeft de site ook uitgebreide informatie over homeopathische en andere zelfzorgmiddelen. Deze informatie betreft o.a. gebruiksindicaties, bijvoorbeeld bij zwangerschap en borstvoeding, maar ook wisselwerkingen met andere geneesmiddelen. Directeur Aarents stelt: “We willen een site aanbieden die bezoekers bruikbare informatie oplevert. Mensen gaan in veel gevallen op zoek naar medische informatie als ze last hebben van een ziekte of kwaal. Dan wil je ook graag weten wat je er eventueel aan zou kunnen doen. Op gezondheid.nl vind je snel het ziektebeeld én de bijbehorende medicijnen. En omgekeerd dus ook.”

Bron:
BlinfoMail september 2005

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.