Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)

Dit door het ministerie van Financiën ingestelde overleg bestaat uit alle partijen die op één of andere wijze met betalingsverkeer te maken hebben. Het MOB heeft een aantal werkgroepen ingesteld en één daarvan is Toegankelijkheid en Bereikbaarheid. Toegankelijkheid wordt voor een groot deel al aan de orde gesteld in het Structureel Overleg van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en dus is er besloten dat dit Structureel Overleg verder werkt en (ook) rapporteert aan het MOB.

De werkgroep van het MOB waar de Federatie aan deelneemt, houdt zich met name bezig met bereikbaarheid. Bereikbaarheid is een complex en veelomvattend begrip. Het is bekend dat het aanbod van diensten in filialen verandert en bankfilialen sluiten en niet of door geldautomaten worden vervangen.
Hoe en waar zich dit voordoet is niet precies bekend. Om dit te weten te komen is een grootschalig en duur onderzoek nodig. Voorlopig heeft het MOB daartoe niet besloten. Alhoewel niet kwantificeerbaar, is men wel overtuigd van het feit dat er een probleem is op het gebied van bereikbaarheid. Dat probleem wordt anders ervaren door winkeliers dan door consumenten en tussen consumenten is er ook weer een verschil in (on)bereikbaarheidsgevoelens voor ouderen en mensen met een handicap. Winkeliers willen graag mogelijkheden om geld en wisselgeld te storten. Consumenten willen graag geld op kunnen nemen en andere diensten van de bank kunnen afnemen op redelijke afstand. Niet alleen het probleem wordt anders ervaren, maar ook de oplossingen. Wat een oplossing voor de één zou kunnen zijn, is problematisch voor de ander. Een voorbeeld is het opnemen van cashback bij het boodschappen doen: de klant betaalt via de betaalautomaat en neemt meteen een extra cash bedrag op. Dit is een oplossing om aan cash geld te komen als het bankfiliaal gesloten is of de geldautomaat niet te bedienen. Winkeliers hebben hier echter problemen mee omdat deze service inhoudt dat zij moeten zorgen voor extra geld in kas. En dat betekent weer meer risico op overvallen.
Om het probleem beter in kaart te krijgen, wordt gebruik gemaakt van pilots in Friesland en Limburg. Op gemeentelijk niveau worden vijf representatieve gemeentes onderzocht. De banken zullen gegevens verstrekken over aantallen filialen, soorten filialen en het dienstenpakket dat aangeboden wordt. Voor oplossingen op het gebied van onbereikbaarheid wordt een overzicht gemaakt van bestaande initiatieven en nieuwe ideeën met voor iedere oplossing de randvoorwaarden en voor- en nadelen.

Bron:
Kortschrift nummer 23, januari/februari 2004

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.