Federatie werkt samen aan advies over Valys

De Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang heeft het laatste jaar intensief samengewerkt met de CG-Raad, het Co├Ârdinatieorgaan samenwerkende Ouderenorganisaties en de Federatie van Ouderverenigingen om invloed uit te oefenen op het Valys-dossier. Het Valys-vervoer begon op 1 april 2004 met begeleiding van een golf van protest. Dit protest was vooral gericht tegen de kilometermaxima die toen werden ingevoerd, terwijl deze bij TraXX niet golden. De afgelopen maanden heeft een evaluatieonderzoek plaatsgevonden, dat door mevrouw Ross, staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer is aangeboden. De staatssecretaris stelt een aantal verbeteringen in het vooruitzicht:

– standaardbudget van 450 km per jaar naar 700 km;

– hoog km budget van 900 km per jaar naar 2250 km;

– gratis begeleider bij het Valysvervoer;

– het hebben van een passagiers-parkeerkaart sluit het krijgen van een hoog kilometerbudget niet langer uit;

– de veranderingen gaan per 1 maart in, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005.

De Federatie stelt de verbeteringen op prijs, maar vindt met de collega-organisaties de verbeteringen nog niet afdoende. Er moet meer gebeuren. Het openbaar vervoer is nog onvoldoende toegankelijk. Mensen die dit niet kunnen gebruiken mogen niet in hun mobiliteit worden beknot. Bij lidorganisaties van de Federatie en bij de Federatie zelf, zijn veel vrijwilligers actief; hun reisbehoefte wordt door het Valys-systeem niet gedekt en valt ook niet onder andere regelingen.
Dit signaal van onder meer de NVBS met haar uitgebreide vrijwilligerskader, is ingebracht en in de gezamenlijke brief meegenomen. De indicatiestelling voor het hoge kilometerbudget moet worden verruimd; een onafhankelijke beroepsmogelijkheid is bovendien nu niet mogelijk, behalve via een gang naar de burgerlijke rechter als het Indicatieorgaan Argonaut ook na heroverweging negatief beschikt. Het gezamenlijke advies wordt aangeboden aan staatssecretaris
Ross en de Tweede Kamer. Het advies is binnenkort op de website van de Federatie te vinden.

Bron:
Berichtenservice Viziris, voorheen Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang nummer 4, 27 januari 2005

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.