Koopkrachtverlies chronisch zieken en gehandicapten ook in 2005 onevenredig hoog

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) heeft de Tweede Kamer gevraagd het onevenredig grote koopkrachtverlies voor chronisch zieken en gehandicapten voor 2005 niet te accepteren. De Raad dringt aan op aanpassing van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Chronisch zieken en gehandicapten dreigen er in 2005 twee tot drie procent op achteruit te gaan. Dit inkomensverlies komt bovenop het al in 2004 geïncasseerde koopkrachtverlies.

Uit onderzoek van de CG-Raad blijkt dat chronisch zieken en gehandicapten in 2004 gemiddeld bijna 2 procent aan koopkracht hebben ingeleverd. Voor mensen onder de 65 jaar liep het koopkrachtverlies in 2004 zelfs op naar bijna drie procent. De CG-Raad wijst de Tweede Kamer op haar uitspraak dat chronisch zieken en gehandicapten er in 2004 niet meer dan één procent op achteruit mogen gaan (motie Van der Vlies). De CG-Raad vraagt de Kamer zich aan deze uitspraak te houden.

Op 8 december bespreekt de Tweede Kamer het inkomensbeeld 2004 en 2005 en de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In een brief aan de Tweede Kamer doet de Raad de volgende voorstellen voor aanpassingen aan de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

  • Geen verlaging van het budget voor bijzondere bijstand.
  • Landelijke tegemoetkoming voor extra kosten van gehandicapten en chronisch zieken met laagste inkomens.
  • Vrijlating deel van bijverdiensten van mensen in de bijstand.
  • Langdurigheids toeslag voor alle Wajong-gerechtigden en arbeidsongeschikten met minimum inkomens.

Bron:
CG-Raad

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.