Start brailleonderzoek

De Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang heeft het initiatief genomen en opdracht gegeven tot een onderzoek onder braillelezers. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in:

  • de behoefte aan vormen van lectuur en informatie in braille;
  • de problemen die braillelezers ondervinden bij het verkrijgen van lectuur in de door hen gewenste leesvorm en de gevolgen hiervan voor het maatschappelijk functioneren in het algemeen en het vinden en behouden van werk in het bijzonder;
  • de oplossingen die braillelezers (proberen te) vinden voor de ervaren problemen.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de vele klachten, die vooral de laatste twee jaar binnenkomen, over het aanbod en de kwaliteit van lectuur en informatie in braille.

Het onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen. Voor de inhoudelijke voorbereiding wordt een literatuuronderzoek gedaan en worden de belangrijkste partijen in het veld geïnterviewd. Vervolgens wordt een telefonische enquête afgenomen bij een steekproef van actieve braillelezers, die zijn ingeschreven bij de verschillende blindenbibliotheken of die op een andere wijze gebruik maken van braille (bijvoorbeeld van een brailleleesregel). Naar verwachting zal deze enquête in januari 2005 worden uitgevoerd. Het laatste onderdeel van het onderzoek bestaat uit het houden van een aantal (groeps)gesprekken. Hiermee wordt beoogd meer kwalitatieve achtergrondinformatie te verkrijgen bij de resultaten van de telefonische enquête. Begin maart worden de resultaten van het onderzoek opgeleverd, waarna deze bekend zullen worden gemaakt, onder andere via Kortschrift.

Betrokkenen bij het onderzoek zijn een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen uit de lidorganisaties van de Federatie, evenals de NVBS, Sonneheerdt, FNB, NLBB, CBB en LSB. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ipso Facto, bureau voor sociaal beleidsonderzoek. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Vereniging Sonneheerdt, de Stichting Winckel-Sweep, de NVBS, de Stichting Nederlandse Braillepers en de NLBB.

Contactpersoon voor de Federatie is Mary van den IJssel. Vanwege haar zwangerschapsverlof zal Roel van Houten haar per 16 december op dit onderdeel vervangen.

Bron:
Kortschrift nummer 27, november/december 2004

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.