Heeft u te maken gehad met ongelijke behandeling op grond van uw handicap?

Onderzoeksbureau R&M Matrix voert in opdracht van de Commissie Gelijke Behandeling (CBG) een onderzoek uit naar eventuele barrières om een beroep te doen op de CBG. Bent u zelf slachtoffer van ongelijke behandeling op grond van uw handicap en wilt u meewerken aan dit onderzoek, stuurt u dan uiterlijk 19 november een e-mail naar w.
urlings. U kunt zich ook opgeven via de SB-lijn.

Voor deelname aan het onderzoek komt iedereen in aanmerking die te maken heeft gehad met ongelijke behandeling en naar aanleiding daarvan op de een of andere manier actie heeft ondernomen (het is niet noodzakelijk dat u contact heeft gehad met de CGB).

Vervolgens zult u benaderd worden door een medewerker van R&M Matrix voor het maken van een afspraak voor een interview dat ongeveer 45 minuten zal duren en plaatsvindt op een tijdstip en locatie die u het beste schikt. U krijgt als dank voor uw medewerking een VVV-bon van € 12,50.

Het spreekt voor zich dat R&M Matrix uiterst discreet met uw gegevens zal omgaan. De verstrekte informatie wordt alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.
Mocht u meer informatie wensen over de achtergronden van het onderzoek dan kunt u contact opnemen met Daniëlle Breij van R&M Matrix.

Bron:
Berichtenservice Viziris, voorheen Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang nummer 21, 11 november 2004

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.