Kamermeerderheid tegen limiet bovenregionaal vervoer Valys

Op 2 november heeft de Tweede Kamer, met 78 stemmen voor, ingestemd met de motie van PvdA-kamerlid Heemskerk. De Tweede Kamer verzoekt hierin de regering om geen maximum te stellen aan het aantal met Valys af te leggen kilometers.

Voorstemmers: fracties van SP, GroenLinks, PvdA, de Groep Lazrak, D66, ChristenUnie,
SGP, LPF. Dit is een grote ommekeer omdat de Kamer eerder instemde met de limieten. De motie vraagt het kabinet ook om financiƫle dekking te zoeken voor het afschaffen van de limieten. Nu is het aan de regering om deze motie uit te voeren. Wij houden u op de hoogte.

Bron:
Berichtenservice Viziris, voorheen Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang nummer 21, 11 november 2004

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.