Richtlijnen voor een toegankelijke geldautomaat

In oktober zal het Structureel Overleg van de Nederlandse Banken, waarin de Federatie, CG-Raad, ouderenbonden en banken samenwerken, het rapport “Richtlijnen voor een toegankelijke geldautomaat” presenteren. In dit rapport wordt beschreven waar ontwerp, plaatsing, samenstelling beeldscherm en bedieningsfactoren aan moeten voldoen om een geldautomaat bruikbaar te maken voor mensen met een functiebeperking. Aan de basis van dit rapport ligt een richtlijn die in Engeland is samengesteld door geldautomatenleveranciers, banken en belangenorganisaties. Dat rapport is door Landelijk Bureau Toegankelijkheid getoetst aan de in Nederland geldende regels.

Het Structureel Overleg is in 2002 opgericht naar aanleiding van de vele klachten die er waren over de achteruitgang van het dienstenpakket van banken en de ontoegankelijkheid daarvan. Bij de start van het overleg is vooral tijd besteed aan het informeren van de banken van de problemen die mensen met een (visuele) handicap tegenkomen, maar bovenal ook de erkenning van die problemen en de bereidheid van de banken om daar iets aan te doen. Twee jaar later kan geconcludeerd worden dat de erkenning en de bereidheid er is. Door dit rapport hebben de banken zich gecommitteerd om ook volgens de richtlijnen te handelen. Wat dat betreft is er enorm veel gewonnen, al zal de consument met een functiebeperking op dit moment nog niet altijd de resultaten op straat kunnen zien. In de gewone cyclus van vervanging en verbetering van (delen van) de geldautomaat zullen deze nieuwe richtlijnen meegenomen worden. Dat zal in het ene geval simpeler zijn en snel gerealiseerd kunnen worden: toetsenborden, standaardisering schermopbouw. In het andere geval waar de ingrepen complex zijn: spraak output, onderrijdbare geldautomaten zullen de verbeteringen langer op zich kunnen laten wachten.

De belangenorganisaties zullen in de komende tijd nauwlettend in de gaten houden óf en in welk tempo de richtlijnen geïmplementeerd worden.

Op het moment van schrijven was nog niet bekend wanneer de presentatie van het rapport zal plaatsvinden. Via de E-mailberichtenservice van de Federatie zult u daarvan op de hoogte worden gehouden.

Bron:
Kortschrift nummer 26, september/oktober 2004

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.