Dure ondeskundigheid

Het is alweer anderhalf jaar geleden dat BlinfoChat zijn deuren opende voor mensen met een leeshandicap die eens wat meer wilden dan tekst-chatten. In BlinfoMail van juni 2003 viel te lezen:

“De leukste gebeurtenis van vorige maand (mei 2003)was zonder twijfel de opening van BlinfoTec Voicechat. Deze service maakt het mogelijk, om op uiterst toegankelijke wijze via gesproken woord met anderen op het internet in contact te treden. Er hoeven geen moeilijke kunstgrepen te worden uitgevoerd, het installeren van de benodigde software verloopt geheel automatisch, en de enige drempel is in enkele gevallen het ‘aan de praat krijgen’ van de microfoon.”

In plaats van achter de gebeurtenissen aan te sjokken, stonden blinden en slechtzienden nu eens vooraan in de rij om hun stem via het internet te laten horen. Uit de eerste gebruikers van BlinfoChat stammen de oprichters van ‘Familie Radio’, en velen van deze pioniers hebben nog steeds een BlinfoChat wachtwoord.

Al snel daarna werd de ‘Ventrilo’ software ontdekt. Handige internetters installeerden een server en met elkaar praten over het internet werd de gewoonste zaak van de wereld. Breedband verbindingen werden plotseling betaalbaar, wat het gebruik van de spraakmogelijkheden van het internet nog meer bevorderde.

Inmiddels hebben de mensen bij KaZaA het programma ‘Skype’ gelanceerd. Met het grootste gemak kan je nu elkaar ‘bellen’ via het internet, zonder daar een cent meer voor te betalen dan je verbinding met het internet toch al kost. Het fenomeen heeft nu ook een naam: ‘VoIP’.

VoIP betekent Voice Over Internet Protocol. Precies wat BlinfoChat anderhalf jaar geleden dus al aanbood: stem over internet. Het bedrijfje dat dit toen geheel gratis mogelijk maakte, heet RMPRO. Die naam staat al sinds het prille begin van BlinfoTec onderaan elke pagina van die website, en is naast het in de lucht brengen van BlinfoChat ook verantwoordelijk voor de realisatie van websites zoals www.blinfotec.org en www.challenge-media.com.
RMPRO publiceerde al in 1996 toegankelijke websites, en doet dat nog steeds. Sinds februari 2004 is RMPRO vernieuwd, en nu in de lucht met een Engelse en een Nederlandse site. Acht jaar geleden waren de producten min of meer ‘toevallig’ toegankelijk. Nu staat toegankelijkheid bovenaan het lijstje van alles wat er bij RMPRO wordt gemaakt. Zo is er een content management systeem ontwikkeld, dat niet alleen toegankelijke websites oplevert, maar ook voor de beheerders geen toegankelijkheids problemen oplevert. De Challenge-Media website was de eerste site die van deze techniek gebruik maakte, een basisschool in Putten is er zeer tevreden mee en enkele andere organisaties tonen belangstelling.

Het zal je niet verbazen, dat ondergetekende en genoemd bedrijfje iets met elkaar te maken hebben. In 1995 richtte ik ‘RMPRO Internet marketing and webdesign’ op. Ik woonde toen nog in AziĆ«, maar een bedrijfsnaam is niet gebonden aan het land waar hij is geboren, dus nam ik hem mee toen ik naar Nederland terugkeerde.
Je hebt dus gelijk als je zegt, dat ik hier een beetje reclame zit te maken.

Maar ik vind, dat dat best eens mag. Want als je naar de prijslijst van RMPRO kijkt, dan zal je je met mij verbazen over de ronduit belachelijke bedragen die tegenwoordig gehanteerd worden als er een website moet worden opgezet. Ik weet niet wat ‘Anders Lezen’ heeft gekost, maar ik durf te beweren, dat het veel teveel is geweest. En dat geldt voor de meeste web-projecten die vandaag de dag aangekondigd worden. Het project ‘Digitale proeftuin Cyburg’, dat de bewoners van de Amsterdamse wijk Zeeburg nader tot elkaar moest brengen, en dat als mislukt is afgeschreven, kostte bijna anderhalf miljoen Euro. De initiatiefnemers geven ruiterlijk toe, dat dit geld over de balk is gegooid door een gebrek aan deskundigheid.

Dat gebrek aan deskundigheid vind je overal in Nederland terug, en dus ook bij onze belangenbehartigers. Hun websites hebben ongetwijfeld heel veel geld gekost, maar voldoen stuk voor stuk niet aan de basiseisen voor toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid. Terwijl men de mond vol heeft van een toegankelijk internet presteert men het om websites die voor 75% uit Java-code bestaan op het net te zetten, en moeten wij ons een weg zoeken in een onlogische wirwar van telegramstijl links. Het is nog steeds niet doorgedrongen, dat wij moeite hebben met het lezen van .pdf bestanden, en dat je .doc bestanden niet door een simpele klik kan downloaden.

Dat het ook anders kan, bewijzen websites als die van de NVBS Noord-Holland Noord, BlinfoTec, Challenge-Media, Kim Bols en BlindSupport, websites die met bescheiden budgetten zijn gerealiseerd, maar voldoen aan de eisen die je mag stellen aan een website voor visueel gehandicapten.

Het zou fijn zijn in deze tijden van economische malaise, als onze geldverspillers zouden gaan begrijpen, dat wij graag waar voor het aan ons bestede geld willen zien. Dure ondeskundigheid vervangen door betaalbare kennis is de meest voor de hand liggende manier om dit te realiseren.

Bron:
BlinfoMail oktober 2004

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.