CG-Raad bezorgd over AWBZ-convenant

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) maakt zich ernstig zorgen over de uitwerking van het convenant dat Staatssecretaris Ross-van Dorp en zorgaanbieders op 25 augustus ondertekenden. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de houdbaarheid, de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de AWBZ-zorg.

Het convenant moet waarborgen dat AWBZ-zorg toegankelijk blijft voor mensen die deze zorg het hardst nodig hebben. Bij het totstandkomen van dit convenant zijn de patiënten- en belangenorganisaties van mensen met een handicap of chronische ziekte op geen enkele wijze betrokken geweest. De CG-Raad maakt zich zorgen over de keuzes die gemaakt worden.

Een van de aangekondigde maatregelen is de instelling van een subsidieplafond voor het Persoons Gebonden Budget (PGB). Met een PGB kunnen mensen zelf zorg inkopen die hen past. Veelal is dit goedkoper dan zorg in natura. De staatssecretaris geeft aan dat de kosten die gemoeid zijn met het PGB-gebruik stijgen.
Het zou haar sieren wanneer zij daarbij aangeeft dat de kosten van zorg in natura daarmee afnemen. Immers, een persoonsgebonden budget is slechts 75% van het bedrag dat voor dezelfde zorg in natura is gemoeid.

Ook wordt in het convenant voorgesteld dat de aanbieders 1,25% meer zorg gaan leveren. In ruil daarvoor zou er niet worden bezuinigd op de budgetten van de aanbieders. De CG-Raad vraagt zich af wat dit voor de kwaliteit van zorg betekent.
De CG-Raad is uitgenodigd voor een overleg met de staatssecretaris op 2 september 2004.
Bij dit overleg zal de CG-Raad zijn bezwaren ter tafel brengen.

De CG-Raad ondersteunt het standpunt van budgethoudersvereniging Per Saldo.

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.