Indicatiestelling WSW onafhankelijk

Vlak voor het zomerreces nam de Tweede Kamer een wetsvoorstel aan om de indicatiestelling voor de WSW onafhankelijker te maken. Nu nog voert een gemeentelijke commissie de indicaties uit. Per 1 januari 2005 wordt de indicatiestelling door een speciaal onderdeel van het CWI gedaan.

De CG-Raad en de FvO hebben lang gepleit voor het meer onafhankelijk maken van de indicatiestelling.

Veel mensen uit de achterban klaagden dat zij de indruk hadden dat zij te snel werden afgewezen voor de WSW. Het belang van gemeente en SW-bedrijf om juist de mensen met lichtere beperkingen op te nemen die ‘productiever’ zijn was groot. De druk op de indicatiecommissies daarmee ook.

De CG-Raad is verheugd over deze wet. De CG-Raad kijkt in een klankbordgroep van het ministerie van Sociale Zaken mee naar hoe het CWI de indicatiestelling vormgeeft. Ook de lagere regelgeving (ministerieel besluit) waarin de indicatie nader wordt beschreven, wordt gevolgd.

Bron:
CG-Raad

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.