Universiteit Twente wil haar website toegankelijk maken voor gehandicapte studenten.

De Universiteit Twente vertrouwt steeds meer op internet voor wat betreft informatieverstrekking met betrekking tot het onderwijs en de administratie rondom het onderwijs. Maar zijn de interne en externe websites eigenlijk wel toegankelijk voor studenten met een handicap of beperking? Hoe zit het bijvoorbeeld met de toegankelijkheid en de mate van gebruiksgemak voor blinden en slechtzienden? Zijn de sites wel goed geschikt voor studenten die vanwege een motorische beperking, RSI, reuma of om welke reden dan ook, niet zo makkelijk met de muis of het toetsenbord kunnen werken en ondervinden doven, slechthorenden of mensen met taalproblemen zoals dyslexie eigenlijk specifieke problemen?
In de loop van het collegejaar 2004-2005 worden de onderwijssites van de Universiteit Twente onder handen genomen om de toegankelijkheid en het gebruiksgemak te verbeteren. Maar dat kan alleen als studenten met een handicap of beperking ons helpen de problemen op te sporen. We starten het project (“Design4all students”) met een gebruikersonderzoek in juli, augustus en september en kunnen jou hulp goed gebruiken.

Behoor jij tot één van de hierboven genoemde groepen van studenten met een functiebeperking en wil jij deelnemen aan dit gebruikersonderzoek stuur dan een e-mail. Geef daarin kort aan wat jouw handicap is en waar je woont. De woonplaats is relevant omdat het gebruikersonderzoek op twee plaatsen wordt uitgevoerd. Namelijk Zeist bij stichting Accessibility en in Enschede bij de Universiteit Twente.
Het gebruiksvriendelijkheidsonderzoek kost je ongeveer 2 uur, maar je ontvangt een vergoeding voor de tijd die je investeert. In overleg worden gemaakte reiskosten vergoed.

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.