Ledenbijeenkomst over mobiliteit en toegankelijkheid

De NVBS organiseert op 8 oktober 2004, in samenwerking met de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang, een ledenbijeenkomst over mobiliteit en toegankelijkheid. De bijeenkomst vindt plaats in de Jaarbeurs te Utrecht, van 13.30 tot 17.00 uur. Leden van de bij de Federatie aangesloten organisaties zijn van harte welkom. De Federatie informeert de deelnemers over actuele ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. De deelnemers krijgen de gelegenheid zelf hun problemen naar voren te brengen en er is gelegenheid voor discussie. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte en een deel waarin in groepen wordt gesproken over de volgende thema’s:

1. Vervoer (OV, Wvg vervoer, Valys, electronisch betalen in het OV)

2. Oriëntatievoorzieningen

3. Belangenbehartiging (belangen van blinden en belangen van slechtzienden)

Belangstellenden melden zich vóór 1 oktober telefonisch of via e-mail aan bij de NVBS. Geeft u behalve naam, adres en leesvorm ook aan van welke organisatie u lid bent en naar welk thema uw belangstelling uitgaat.

Wilt u op Utrecht CS worden opgehaald, maak hierover dan vóór 6 oktober telefonisch een afspraak bij het NVBS secretariaat.

De toegang tot de bijeenkomst is gratis. Reiskosten worden niet vergoed.

Bron:
Berichtenservice Viziris, voorheen Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang nummer 13, 21 juli 2004

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.