Uitspraak rechter over Valys: verlies en winst

Op vrijdag 9 juli 2004 heeft de rechter in Den Haag uitspraak gedaan in het kort geding dat door een aantal organisaties tegen de Nederlandse staat was aangespannen over het Valys-vervoer.

De eisende partijen vonden dat de kilometerbudgetten van tafel zouden moeten en zij eisten hierover nader overleg met de overheid. Deze eisen zijn door de rechter afgewezen. De rechter vindt niet dat het kilometerbudget voor iedereen zou moeten verdwijnen.

De rechter heeft wel de belangrijke uitspraak gedaan dat de overheid niet staande kan houden dat de limieten in elk individueel geval voldoende beantwoorden aan de rechten op gelijke behandeling, bewegingsvrijheid en een privé- en gezinsleven. Elk van die grondrechten wordt door de overheid geschonden als de mogelijkheid om normale sociale contacten zo wordt beperkt als bij onverkorte toepassing van de nieuwe regeling in bepaalde gevallen gebeurt. De rechter vindt dus dat de overheid met deze regeling te weinig maatwerk biedt om aan de grondrechten te voldoen. De Staat wordt daarom mede in het ongelijk gesteld en veroordeeld tot haar eigen proceskosten. Ook de eisende partijen krijgen geen gelijk in de zin dat de vorderingen worden afgewezen. De Staat zal echter op basis van deze uitspraak niet het starre hoge kilometerbudget kunnen handhaven, omdat procedures van individuele belanghebbenden na deze uitspraak zeker kansen bieden. Overigens komt er dit najaar al een evaluatie van het Valyssysteem. Een belangrijke vraag is dan hoe groot de marges zijn om op basis van de evaluatie de kilometerbudgetten aan te passen. De Federatie vindt uiteraard dat de verplaatsingsbehoefte van de gehandicapte bepalend moet zijn en niet het juridische contract, maar daar zal de Tweede Kamer zich opnieuw over moeten buigen.

Een kort geding heeft haar beperkingen als het gaat om vergaande uitspraken, maar het heeft in ieder geval bijgedragen aan een juridische weging van argumenten en belangen, waar de diverse partijen hun voordeel mee kunnen doen.

Bron:
Berichtenservice Viziris, voorheen Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang nummer 12, 13 juli 2004

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.