CG-Raad fel gekant tegen aanscherping WAO-beoordelingen

De CG-Raad is zeer verontrust over de aanscherping van de WAO-beoordelingen. Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering worden voor een geringer percentage
arbeidsongeschikt verklaard, omdat de keuringsnormen veel strenger worden. Dat staat in het zogenoemde “Schattingsbesluit” voor de arbeidsongeschiktheidswetten.
Zij krijgen daar echter geen werk voor in de plaats en worden er ook niet arbeidsgeschikter door. Deze verschuiving van de maatlat treft meer dan 100.000
mensen die nu een WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering hebben. De eerste tijd krijgen zij nog een compensatie in de vorm van een aanvullende WW-uitkering, maar
die houdt, afhankelijk van het arbeidsverleden, snel op. Volgens de Landelijke Cliëntenraad, waarin de CG-Raad ook zitting heeft, zijn de maatregelen bijzonder onrechtvaardig.

De voorstellen van minister de Geus zijn op 30 juni en 1 juli behandeld in de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alleen PvdA, SP,
GroenLinks en de ChristenUnie leverden kritiek, maar de meerderheid van de Tweede Kamer steunde de minister.

Bron:
CG-Raad

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.