Stand van zaken bij ICT

Gelukkig staan wij van BlinfoTec niet alleen in onze bezorgdheid over de ICT status van Nederland. Zo hebben we het volgende in de nieuwsmedia gelezen:

Websites van gemeenten en overheid zijn niet goed beveiligd. Van de websites verwerkt 85 procent persoonsgegevens onbeveiligd.

Dat blijkt uit onderzoek van risicobeheerder Watchfire. Zestien van de twintig belangrijkste overheidssites en negen van de tien gemeentelijke websites voldoen niet aan de eisen van het W3C (World Wide Web Consortium).

Hans Nielen van PDC, een bedrijf dat een aantal grote overheidssites heeft ontwikkeld, is niet onder de indruk van het onderzoek. “Watchfire zegt niets over het soort toepassing dat de gegevens verzend.” Volgens Nielen is de veiligheid van persoonsgegevens pas belangrijk als het gaat om verzending van gevoelige informatie zoals adresgegevens, sofi-nummers en informatie over de huwelijkse staat.

In totaal werden er honderd websites van overheidsinstanties elektronisch getest. Dit gebeurde met behulp van de speciaal voor deze onderzoeken ontwikkelde software WebXM.

Volgens Gertjan Leijdekkers van Watchfire waren bij veel websites de privacystatements wel in orde, maar ontbraken ‘de bekende hangslotjes’ die in de browserpagina verschijnen als de browser naar een beveiligde pagina overschakelt.

Naast controle op de beveiliging van persoonsgegevens werd er ook gekeken naar de toegankelijkheid van de sites. Ook dat laat veel te wensen over, bevestigt
onderzoek van zowel Watchfire als Bartiméus Accessibility, een belangenorganisatie voor gehandicapten.

Laatstgenoemde controleerde de overheidssites handmatig op de richtlijnen voor toegankelijkheid. Volgens Bartiméus voldoet 95 procent van de onderzochte websites niet aan de belangrijkste voorwaarden die door het W3C worden gesteld.

“Het is wel jammer dat veel overheidsorganisaties voorop stonden bij het tekenen van een intentieverklaring (om de website toegankelijk te maken voor mensen met een handicap, red.), maar dat nog steeds weinig overheidssites in staat zijn aan die eisen te voldoen”, aldus Nielen van PDC.

Ook in niet-gehandicapt Nederland is er reden tot het fronsen van wenkbrauwen. Nederland gebruikt de mogelijkheden van ICT voor het terugdringen van de administratieve lasten niet of nauwelijks. Jacques Schraven, voorzitter van VNO-NCW, vindt dat de automatisering van informatieprocessen te fragmentarisch wordt aangepakt.

“Ons land is een gewone Europese middenmoter”, zei Schraven onlangs tijdens een bijeenkomst rondom het ICT-programma van het ministerie van Economische Zaken.

“Zowel in het opvragen van informatie bij allerlei overheidsdiensten als in het afwikkelen van transacties tussen overheid en bedrijf of burger, is ons land een gewone Europese middenmoter. In het volledig elektronisch afwikkelen van zulke transacties lopen we zelfs behoorlijk achteraan.”

Auteurs: Wilbert de Vries, Bram Waagmeester.

Bron: communicatie-online.nl en WebWereld.nl

Bron:
BlinfoMail maart 2004

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.