Het einde van een tijdperk

Stabiliteit en beschikbaarheid van de Belgische internetadressen verzekerd.

Op 24 April 2003 werd een van de oudste “.be”-nameservers uit productie genomen. De nameservers zijn de machines die ervoor zorgen dat een computer op het internet bereikbaar is via een symbolische naam : de domeinnaam. Alle machines die in het verleden door diverse bedrijven op vrijwillige basis ter beschikking werden gesteld, zijn vervangen door eigen machines die verbonden zijn via commerciële leveranciers van internetdiensten. Dit moet de beschikbaarheid en stabiliteit van het .be-domein naar de toekomst verzekeren.

Met het stilleggen van de nameserver voor .be op het departement Computerwetenschappen is symbolisch een tijdperk afgesloten van grote betrokkenheid van het departement bij het opstarten van het Internet in België. In 1989 werd het .be-domein opgezet en werd het beheer toevertrouwd aan professor Verbaeten. Begin 1993 zorgde Jean Huens, systeembeheerder op het departement, voor de aansluiting van België op het Internet door de ingebruikname van een vaste verbinding (slechts 19.2 Kbps) voor IP-verkeer tussen Leuven en Amsterdam. Een van de eerste machines die aangesloten werd, was de nameserver voor het .be-domein. “Vanaf dat ogenblik was België volwaardig aangesloten op het Internet”, aldus professor Verbaeten. “De vaste lijn werd reeds een jaar later overgedragen naar een van de eerste commerciële ISPs in België, maar het departement bleef verantwoordelijk voor het beheer van het .be-domein.”

Ondertussen werd op vraag van Professor Verbaeten op 2/2/1999 DNS BE opgericht om het beheer over te nemen en op 1 januari 2000 werden alle taken overgedragen. Doordat het Internet een steeds groter belang kreeg in het economisch proces, voldeden de beperkte garanties niet meer aan de hoge eisen van het bedrijfsleven en werkte DNS BE aan de vervanging. “Niet dat de KUL geen goede partner zou zijn, integendeel, deze server was zelfs zeer betrouwbaar, maar bepaalde situaties zouden een interventie kunnen vragen op ogenblikken waarop de server bij de KUL fysiek niet bereikbaar is. Vandaar de keuze om over te stappen naar commerciële providers”, aldus Marc Van Wesemael, de directeur van DNS België.

“Wij zijn professor Verbaeten en zijn systeembeheerder Jean Huens zeer dankbaar voor de prima service en ondersteuning waarop wij altijd hebben kunnen rekenen. Ook naar de toekomst toe zullen wij nog verder een beroep kunnen doen op de expertise en ervaring van Pierre Verbaeten die als lid van de Raad van Bestuur van DNS BE nog steeds een belangrijke rol blijft spelen achter de schermen”.

Op 24 April werd dus de voorlopig laatste stap in dit proces afgerond, nadat een week daarvoor de “hoogste niveau” machines waren aangepast. De huidige configuratie heeft een brede geografische spreiding met een focus op België en is qua bandbreedte veel ruimer dan de vorige.

Naast een ruime spreiding in België werden er ook servers in gebruik genomen in Parijs en Amsterdam.

Bron:
BlinfoMail mei 2003

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.