Nogmaals Alva MPO

Rectificatie
Alva Nederland BV wees ons terecht op het wegvallen van de bronvermelding onder het berichtje over de MPO in het januari nummer van BlinfoTec. Dat zetten we graag even recht. Het berichtje was een reactie op een publicatie van de American Foundation for the Blind (Quick Facts and Figures on Blindness and Low Vision).

Ook wilde men graag kwijt, dat de MPO draait op het Windows CE besturingssysteem. Aangezien aan de BlinfoMail redactie in twee voorafgaande telefonische contacten met de verkoopafdeling van Alva daarover geen duidelijkheid kon worden verschaft, waren daar twijfels over ontstaan. Die twijfels zijn nu weggenomen, waarvan akte.

Bron:
BlinfoMail februari 2004

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.