Welluidend startschot

Toen ik mij in 2002 weer toegang tot computers had verschaft, kwam ik door mijn interesse voor niet-Nederlandse websites al snel terecht op de website van de American Council for the Blind (ACB) en het daarbij behorende ACB Radio. Vooral de rubriek ‘Main Menu’, die werd gepresenteerd door Jonathan Mosen had mijn belangstelling. Tijdens die maanden van verkenningen op het ‘web voor blinden’ leerde ik het meeste op woensdag, de dag waarop Main Menu herhalend twee uur lang werd uitgezonden. Dankzij de verhalen, tips en handleidingen, die de vrijwilligers van ACB Radio ten gehore brachten, kreeg ik een prima introductie in computerland voor mensen met een leeshandicap, en de archieven waren een bron van inspiratie.

Onlangs beloofde ik voor iemand een bepaald programma uit de archieven te kopiëren en bezocht de FTP site van het radiostation. Tot mijn verbazing zag ik, dat die maandenlang niet was bijgewerkt. Ook de website was niet meer up-to-date.

Het zal een aantal BlinfoMail lezers ook niet zijn ontgaan, dat ACB Radio de laatste maanden veel van zijn luister heeft verloren. Nadat Jonathan Mosen in juli 2003 het station verliet, nam Dave Williams het van hem over, en sindsdien is het achteruitgegaan met het station.

In december 2003 bleek, dat niet alleen het radiostation maar ook de rest van de organisatie in moeilijkheden verkeerde. Onenigheid aan de top leidde tot het opstappen van Charlie Crawford, die vijf jaar lang leiding had gegeven aan de grootste blinden- en slechtziendenclub van Amerika.

Uit reacties uit de doelgroep blijkt, dat men zich het meeste ergert aan het feit, dat deze ontwikkelingen zich achter gesloten deuren hebben afgespeeld. De ACB heeft in haar pogingen tot geheimhouding van de problemen grote fouten gemaakt, die hebben geleid tot roddel en geruchten, die vervolgens de onzekerheid onder de doelgroep weer hebben versterkt. In de situatie zoals die nu ontstaan is, is men momenteel (te) veel tijd kwijt aan het uiten van verontschuldigingen en het recht praten van de gebeurtenissen, terwijl die tijd beter besteed kan worden aan het oplossen van de ontstane problemen.

Vorige maand ontving ik een schrijven van de Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtzienden (NVBS) aangaande een voorgenomen herstructurering van de eigen organisatie. Sociaal maatschappelijke veranderingen zijn de NVBS niet ontgaan, en men beraadt zich terecht op hoe de organisatie op deze veranderingen dient te reageren. Tegelijkertijd wordt de Federatie Slechtzienden en Blindenbelang (FSB) opgeroepen hetzelfde te doen. De openheid waarmee dit geschiedt, kan worden toegejuicht. De kamers luchten doe je het beste met de deuren open, en openheid is gediend bij goede en snelle berichtgeving.

De NVBS spreekt haar zorgen uit over het door haar gesignaleerde isolement, waarin de FSB zich zou bevinden. Deze zorg is niet onterecht. Toch moet ook worden vastgesteld, dat de NVBS is blijven stilstaan waar de FSB probeert door te gaan. Het lijkt zinvol om slecht functionerende organen te vervangen. Daarbij hoort het vaststellen van de redenen die tot het slecht functioneren hebben geleid. Het is echter nog zinvoller, om daarna zo snel mogelijk de handen in elkaar te slaan, en gezamenlijk en in alle openheid de blik vooruit te richten. Het is dan ook te hopen, dat we snel de reactie van de FSB mogen vernemen, en graag op een manier die de hele doelgroep bereikt en voor haar toegankelijk is.

Niet iedereen is in staat discussie-bijeenkomsten bij te wonen, en gelukkig zijn er mensen onder ons, die een broertje dood hebben aan vergaderen. Dat wil echter niet zeggen, dat er geen belangstelling bestaat voor hetgeen zich afspeelt bij de organisaties die geacht worden onze belangen te behartigen. Met de ons tegenwoordig ter beschikking staande middelen zoals e-mail, websites en DAISY schijfjes behoort een grotere dynamiek in de berichtgeving zeker tot de mogelijkheden.

Laten we lering trekken uit hetgeen er met de ACB aan de hand is, en de plannen van de NVBS beschouwen als een welluidend startschot voor 2004.

Bron:
BlinfoMail februari 2004

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.