Computer vergroot woongemak

Ooit bezong Jules de Corte het Elektrisch huis. Een huis waar bijna alles was geautomatiseerd. Of hij een vooruitziende blik had? Wie weet. Want binnenkort wordt HAL, ofwel ‘Home Automated Living’ geïntroduceerd. Het is één van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de domotica, de automatisering van het huishouden.

HAL ontstond in de Verenigde Staten. Elektrische apparatuur zoals de stereo, de televisie, en alarminstallaties kunnen ermee worden bediend. Maar wat te
denken van bijvoorbeeld het openen van deuren, het beantwoorden van de telefoon en het aan- en uitschakelen van het licht, of het laten opzoeken en vervolgens
laten voorlezen van informatie die van het internet afkomstig is; het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

HAL moet op een PC worden geïnstalleerd. Het is spraakgestuurd en kan door middel van de telefoon, een microfoon of met behulp van een webinterface worden
bediend. Als het systeem aan alle verwachtingen voldoet, betekent het grotere mogelijkheden tot zelfstandig wonen voor ouderen en mensen met een handicap.

Het is de bedoeling dat internetbedrijf Wizzbit het komende half jaar een Nederlandse HAL-versie op de markt gaat brengen. Wel heeft deze versie nu nog
een synthetische stem. Er bestaat al een samenwerkingsverband met stichting Ilse. Deze stichting onderzoekt moderne technische toepassingen met als doel
de ondersteuning van ouderen die zelfstandig wonen.

Nu wordt nog gezocht naar een gehandicaptenorganisatie die zich bezig houdt met ICT en domotica, zodat HAL zo goed mogelijk bruikbaar zal worden voor mensen met een handicap.

Bron:
BlinfoMail januari 2004

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.