Voorspoedig Nieuwjaar

Ik wil je een voorspoedig 2004 toewensen. Een jaar, waarin je ambities zullen worden verwezenlijkt. Een jaar, waarin de kansen en mogelijkheden daartoe rijkelijk voorhanden zullen zijn. Een jaar, waarin je ongecompliceerd toegang hebt tot informatie, kennis en ontspanning. Een jaar, waarin integratie, mobiliteit en toegankelijkheid op een hoger plan komen te staan. En een jaar waarin de voortschrijdende technologische ontwikkelingen het leven van mensen met een leeshandicap steeds aangenamer zullen maken. Dat wil ik je toewensen. En natuurlijk eeuwige jeugd en onmetelijke rijkdom. Want dat is net zo utopisch als het voorafgaande.

Zolang we namelijk blijven accepteren, dat een paar monopolisten uitmaken wat goed voor ons is, zal het wel bij wensen blijven. Zolang producenten en leveranciers van hulpmiddelen, belangenbehartigers en lectuurvoorzieners het druk hebben met vergaderen over hoe men met elkaar door deuren kan, staat de doelgroep aan de kant, en kan ze toekijken, hoe tijdschriften worden gehalveerd door ‘tijdgebrek’, hoe hulpmiddelen onbetaalbaar worden gemaakt, hoe websitemakers zich verstoppen achter een stempeltje van een clubje ondeskundigen en hoe de toch al schrikbarende achterstand in het onderwijs alleen maar groter wordt.

Het huidige kabinet munt uit door gebrek aan inzicht. Dat wilden we schijnbaar, we hebben het zelf gekozen. Onze belangenbehartigers kenmerken zich door traagheid en besluiteloosheid. Dat willen we klaarblijkelijk, ik hoor nauwelijks klachten. Een groot deel van onze doelgroep klungelt aan met ontoereikende hulpmiddelen. Daar zijn we schijnbaar tevreden mee. Waarom makkelijk, als het ook moeilijk kan? De maatschappij ziet ons als een stelletje zielige gehandicapten. Logisch, wie alles voor niets wil hebben, profileert zich niet als een consument waar men zich druk om zou kunnen maken.

Ik houd het dus maar op ‘Gelukkig Nieuwjaar’. Want pas als de alom waarneembare arrogantie, die ten grondslag ligt aan het niet functioneren van deze samenleving terzijde wordt geschoven, en we gezamenlijk de handen in elkaar slaan met de blik op de toekomst, zal ik het woord ‘voorspoedig’ weer eens overwegen.

Bron:
BlinfoMail januari 2004

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.