Virusverspreiding, doe er niet aan mee

Op 16 Juli liet Microsoft weten, dat een fout in de besturingssystemen gebaseerd op de NT kernel (NT4, Windows2000 en XP) er toe kon leiden, dat gevaarlijke software de computer kon binnendringen en allerlei nare dingen met de daarop aanwezige software kon gaan doen. Een reparatie bestandje (patch) kon van de Microsoft site worden afgehaald.

Twee weken later was deze mededeling ook doorgedrongen tot instanties zoals ‘virusalert.nl’, en werd via de fora groot alarm geslagen. De mensen van Norton hadden inmiddels een tooltje beschikbaar gesteld, waarmee je kon vaststellen, of de wurm al was binnengedrongen in je computer, en zo ja, hem te verwijderen.

Toch mochten al deze voorzorgsmaatregelen er niet voor zorgen dat een groot aantal computers in Nederland en België werden besmet. Deze computers fungeerden daarna als extra verspreiders van de wurm.

Virusscanners zoals Norton AntiVirus en McAfee zijn niet in staat het binnendringen van dit soort software te voorkomen. Om tegen dit soort aanvallen beschermd te zijn, heb je een zogenaamde ‘Firewall’ nodig. Bekende firewalls zijn ‘ZoneAlarm’ en ‘Sygate’. Van deze twee is ‘Sygate’ de blindvriendelijkste.

Dat er virussen en wurmen worden losgelaten op het internet is vervelend. Dat een groot aantal computergebruikers nog steeds geen afdoende maatregelen hebben genomen om het binnendringen van deze virussen en wurmen tegen te gaan is nog veel vervelender. Door het grote aantal onbeveiligde computers in Nederland en België staan onze landen inmiddels internationaal bekend als ‘broeiplaats’, en dat is niet iets om trots op te zijn.

Als je prijs stelt op een ‘schoon’ internet, en het anderen niet steeds lastig wilt maken met virussen en wurmen uit jouw computer, neem dan de moeite om een virusscanner en firewall op je computer te installeren.
De bekendste virusscanners zijn verkrijgbaar op:
http://us.mcafee.com/default.asp
en
http://www.symantec.com/

Het hele internet zal je er dankbaar voor zijn.

Bron:
BlinfoMail september 2003

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.