Citrix, probleem of huidcrem?

Al sinds de jaren 60 wordt er onderzocht, hoe je elektronische gegevens, data, op de meest efficiënte manier van de ene naar de andere computer kan sturen. Nu bijna overal de schrijfmachine vervangen is door de tekstverwerker, en ook kleine bedrijfjes hun computers met elkaar hebben verbonden via een Local Area Netwerk (LAN), is de noodzaak van snelle en veilige datatransport duidelijker dan ooit. Steeds meer bedrijven en instellingen verbinden hun netwerken met elkaar, met als grootste netwerk van netwerken het internet.

De jongeren onder ons zullen dan ook zeker met een netwerk op de werkplek te maken krijgen. Dat hoeft geen probleem te zijn. Met de huidige toegankelijkheids software zijn elektronische bestanden eerder een zegen dan een straf voor iemand die moeite heeft met lezen, of helemaal niets kan zien. De techniek staat echter niet stil, en onze aanpassingen lopen noodgedwongen achter op de laatste ontwikkelingen. zo’n situatie doet zich nu voor met de introductie van een netwerktechnologie die ‘Thin Client Technology’ wordt genoemd. Het Amerikaanse bedrijf ‘Citrix’ heeft zich in deze technologie gespecialiseerd, en verschillende bedrijven en instellingen zijn over gegaan op het gebruik van een Citrix server. Hoe de vork precies in de steel zit doet hier even niet ter zake, een feit is, dat braille en spraak niet werken binnen een Citrix omgeving, en dat werknemers die gebruik maken van braille en/of spraak aanpassingen in de problemen komen.

Ik heb het plan opgevat, om zoiets als een ‘Citrix platform’ op te richten, met als doelstelling informatie te verstrekken over de ontwikkelingen op dit gebied. Een paar ter zake deskundige mensen hebben hun medewerking toegezegd.

Als je in een ‘Citrix’ omgeving werkt, en je bedrijf heeft een oplossing voor dit probleem gevonden, horen we bijzonder graag van je.

Ik hoop dat deze problematiek inmiddels op de agenda’s van de belangenorganisaties is geplaatst, zoeken op hun websites naar ‘Citrix’ leverde slechts een Engelstalige advertentie voor een huidverzorgingsmiddel op.

Bron:
BlinfoMail maart 2003

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.