Praktisch niet uitvoerbaar

In BlinfoMail van November 2003 staat een interview met Julie Howell, van het ‘UK Royal National Institute of the Blind’ over de ‘Disability Discrimination Act’, een wet die pal staat voor de belangen van gehandicapten. Engeland schaart zich met deze wet bij Amerika, waar de ‘American Disability Act’ hetzelfde beoogt. In Amerika is de overheid al verplicht haar websites voor iedereen toegankelijk te maken. Gelijksoortige wetgeving voor het bedrijfsleven is in de maak. Twee landen, waar de overheid zich sterk maakt voor de belangen van onze doelgroep.

Die overheden doen dat mede onder druk van sterke belangenorganisaties, die niet nalaten de vinger aan de pols te houden. Deze belangenorganisaties weten zich gesteund door een achterban, die zich graag laat mobiliseren als het weer eens te gek wordt.

Hoe is de situatie in Nederland? In een poging het braafste jongetje van de Europese klas te zijn, bezuinigt onze overheid de gezondheidszorg het graf in. De voorgenomen kortingen op voorzieningen zijn rampzalig. Van enige visie op zaken zoals toegankelijkheid en mobiliteit is hoegenaamd geen sprake. Alhoewel het woord ‘integratie’ heel vaak gehoord wordt in Den Haag, merken gehandicapten daar bitter weinig van.

Eindelijk ontwakend heeft de CG-raad, de belangenbehartiger van chronisch zieken en gehandicapten, op Donderdag 20 november een demonstratie georganiseerd om tegen de kabinetsplannen te demonstreren. In een e-mail worden de lidorganisaties opgeroepen de achterban te mobiliseren. Het ziet er echter naar uit, dat de visueel gehandicapten het weer eens zelf moeten opknappen. In een bericht van de Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtzienden las ik namelijk:

“Ook een delegatie van het hoofdbestuur en van het landelijk bureau zal op 20 november in Den Haag aanwezig zijn. Wij hebben overwogen of het mogelijk is leden van de NVBS op enigerlei wijze behulpzaam te zijn bij het organiseren van de tocht naar en de aanwezigheid in Den Haag. Wij achten dit echter praktisch niet uitvoerbaar. In de betreffende week vinden op het landelijk bureau de laatste voorbereidingen plaats van de ledenraad waardoor de tijd zal ontbreken extra organisatorische taken uit te voeren.”

Hoe moeten we dit opvatten? In mijn optiek is het organiseren van actiebegeleiding toch wel het minste wat je van een belangenvereniging mag verwachten. Maar men heeft helaas geen tijd. Men is aan het vergaderen. Dat lees ik tenminste hierboven. Bedankt voor je contributie, en kijk zelf maar, hoe je in Den Haag komt.

Als ik het verkeerd heb begrepen, dan hoor ik het graag. Dan kan ik ophouden met aan mijn verstand te twijfelen. Dát zegt me namelijk, dat opkomen voor de belangen van je doelgroep in Den Haag belangrijker is dan vergaderen over breikransjes en boottochtjes naar Pampus.

Bron:
BlinfoMail november 2003

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.