Algebra

1963. Algebra. ‘Houd je mond en schrijf op: A plus B is C’. Sommige vijftig plussers onder ons zullen zich dit nog wel herinneren, het onbegrijpelijke gemanipuleer met letters zonder schijnbaar doel. Een niet zo bevlogen wiskunde leraar, die zelf wel snapte waarom A plus B C was, maar dat niet over het voetlicht wist te brengen. Ik heb geluk gehad. Op mijn middelbare school wist mevrouw Musaph ons telkens weer problemen voor te schotelen, die ons de wiskunde zelf deed uitvinden. Als je het zo leert, vergeet je het nooit meer, en lach je om de opmerking, dat algebra een afkorting is van abacadabra. Een andere lastige grootheid was de logaritmische kromme. Mevrouw Musaph haalde er een paar natuurlijke processen bij, en hup, de logfunctie kreeg betekenis.

Onlangs luisterde ik naar een speech van Ray Kurzweil, de uitvinder van de elektronische piano en de Kurzweil 1000, waarmee boeken lezen toegankelijk werd voor blinden en slechtzienden. Ray sprak over het logaritmische verloop van de ontwikkelingen in de technologie, en hoe die ontwikkelingen zich met toenemende snelheid zullen voortzetten.

1980: DOS 1.0. 1990: Windows 3.1. Een stap van 10 jaar. 1995: Windows95. Een stap van 5 jaar. 1998: Windows98. Een stap van 3 jaar. 2000: Windows2000. Een stap van 2 jaar. 2001: XP.
Tien plus vijf plus drie plus twee plus één, een schoolvoorbeeld van de logaritmische kromme. Waarmee maar gezegd is, dat Moore’s wet en Kurzweil’s inzichten hetzelfde aangeven: ieder jaar verdubbeld zich de snelheid waarmee de nieuwe ontwikkelingen elkaar opvolgen.

Als die versnelling niet zou plaatsvinden, met andere woorden, als het hier om een lineair proces ging, dan zouden tien jaren van ontwikkeling duizend vierentwintig jaren in beslag nemen. Reden genoeg om te stellen, dat DOS middeleeuws is.

Binnenkort hoeven we ons geen zorgen meer te maken over A plus B en de natuurlijke logaritmen. Nadat natuurkunde en scheikunde van het lesrooster zijn afgevoerd, zal de wiskunde spoedig volgen. Toegegeven, maatschappij leer is ook heel nuttig, en creatieve vorming zal wel onontbeerlijk zijn. Echter, als we de volgende duizend vierentwintig (lees tien) jaar zo doorgaan, staat de Nederlander straks aan de kant. Hoogleraren en het bedrijfsleven hebben al aan de bel getrokken.

Het aantal afstuderende bèta studenten neemt ieder jaar net zo logaritmisch af als de toename van de technologische ontwikkelingssnelheid. Als Nederland straks alleen nog agogen van twijfelachtig niveau voortbrengt, dan kunnen we onze zogenaamde kennismaatschappij wel op onze buik schrijven. Nederlandse wetenschappers komen dan op de lijst van bedreigde diersoorten te staan. In 2002 liet het toonaangevende Cap Gemini Ernst & Young al in twee rapporten weten, dat het er slecht voor stond met de IT sector.

Visueel gehandicapten massaal digitaal is een ook door mij gekoesterde droom. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar, als het ontbreken van daarop gerichte kennis en didactisch vermogen een structureel probleem wordt? Voorwaar geen makkelijke opgave.

Daarnaast hebben we ook nog te maken met het gegeven, dat massaal digitaal in dit land massaal Kaza-a en MSN messenger betekent. Ik zou een bredere visie op ICT gebied toejuichen. Muziekjes downloaden uit van virussen verziekte vuilnisbakken, en de levenslange strijd met Microsofts mislukkingen is mijns inziens niet het aan te bevelen pad. Het internet is geen poel der ontucht, in feite moet je er moeite voor doen, om de ‘slechte’ kant van het web te ontdekken. Daarnaast is het een onuitputtelijke bron van kennis en informatie. Een kwaliteits zoekopdracht levert hoge kwaliteit informatie op.

A plus B is C, en MS Word is de enige manier om iets van een computer te begrijpen. Aan het feit, dat in 1970 bijna niemand een schrijfmachine in huis had, wordt voorbijgegaan. Waar is mevrouw Musaph gebleven? Laten we de computer en de informatie en communicatie technieken toch gaan ontdekken door in te zien, dat er met kennis van zaken voor elk wat wils valt te vinden op het internet. Leer mensen om te gaan met Internet Explorer, zoekmachines en een mailclient. Dan kan iedereen voor zichzelf uitmaken, of hij of zij een administratieve functie ambieert. De toegang tot het internet opent deuren, die toegang tot vele werelden verschaffen. In de Verenigde Staten is leren en je amuseren via internet al de kinderschoenen ontgroeid. Met de uitstekende IT infrastructuur in Nederland en België staat ons niets in de weg, om ook dit pad in te slaan.

In de twee jaar die ik nu in de wereld van blinden en slechtzienden heb doorgebracht, heb ik een beetje inzicht gekregen in hoe de vork in de steel zit op IT gebied. Ik heb projecten zoals ‘Drempels Weg’ en ‘Anders Lezen’ zien ontstaan, en me verbaasd over het getoonde amateurisme. In contacten met belangenorganisaties heb ik geleerd, dat het aan goede wil niet ontbreekt. Ook financieel staat het water nog niet aan de lippen. Maar om de machine, die in de jaren negentig is stil komen te staan, omdat men in de overtuiging leefde, dat de koers van aandelen alleen maar kan stijgen, weer aan de gang te krijgen, zal een aanzienlijke inspanning nodig zijn. Dat dit zonder een stimulerende overheid bijzonder lastig wordt, is duidelijk.

Onze doelgroep is als geen ander gebaat bij elektronische informatie overdracht. Het is daarom onze taak, en die van de belangenorganisaties, om een krachtig IT beleid na te streven. Mentaliteitsverandering, scholing en ondersteuning zijn de eerste taken die vervult moeten worden. Informatievoorziening en de toegankelijkheid daarvan zijn essentieel. Eigentijdse middelen, zoals interactieve cursussen op CD en ondersteuning via internet kanalen moeten de basis vormen van het moderne stimulatie pakket. En gezien de voornoemde snelheidstoename en de al opgelopen achterstand moet met dit alles ook nog eens haast gemaakt worden.

Met de juiste mensen op de juiste plaats staat ons echter niets in de weg het voortouw te nemen op weg naar een toegankelijke, begrijpelijke informatie cultuur, waarbinnen blinden en slechtzienden volledig kunnen participeren.

Ray Kurzweil:
http://www.kurzweiltech.com/aboutray.html

Cap Gemini Ernst & Young:
http://www.nl.cgey.com/Kennis+en+Opinie/Visie/index1.htm

Bron:
BlinfoMail mei 2003

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.