Nieuwe regeling zittend ziekenvervoer

Op 1 juni is de nieuwe regeling zittend ziekenvervoer in werking getreden voor mensen die vanwege hun handicap en/of ziekte medisch noodzakelijke behandelingen of onderzoeken moeten ondergaan die ten laste komen van de ziekenfondsverzekering.
Mensen die gebruik kunnen blijven maken van de nieuwe regeling moeten tot één van de volgende categorieën behoren: nierdialysepatiënten, radiotherapie- en chemokuurpatënten, rolstoelgebruikers en visueel gehandicapten.
Maakt u vanaf 1 juni gebruik van de regeling zittend ziekenvervoer, of heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar zodat u zeker weet of u in aanmerking komt en zo ja voor welke vergoeding.

De nieuwe regeling kent een getrapt indicatiesysteem:

  • Eerst stelt de behandelend arts vast (indiceert) of u behoort tot één van de vier bovenstaande groepen die gebruik kunnen maken van de regeling. Voor visueel gehandicapten geldt dat het gezichtsvermogen zodanig beperkt moet zijn dat zij zich niet zonder begeleiding kunnen verplaatsen.
  • Voor verzekerden die in aanmerking komen voor de regeling zal vervolgens door de verzekeraar aan de hand van een geautomatiseerd protocol worden vastgesteld welke soort vervoer (openbaar vervoer, auto of taxi) er nodig is, of dat er geen vergoeding kan worden gegeven.
  • Er is bovendien een hardheidsclausule aan de regeling toegevoegd, op grond waarvan de zorgverzekeraar in individuele gevallen toestemming kan geven voor zittend ziekenvervoer indien het weigeren hiervan tot een onbillijke situatie van overwegende aard leidt.

De CG-Raad heeft in een notitie aan de Tweede Kamer haar zorgen over de nieuwe regeling geuit. De nieuwe regeling roept namelijk veel vragen op zoals:

  • De nieuwe regeling geldt in principe voor de vier al bekende groepen. Echter, binnen de nieuwe regeling gelden niet altijd dezelfde rechten voor deze groepen. De indicatie voor het zittend ziekenvervoer zal plaatsvinden via een protocol dat per verzekeraar kan verschillen.
  • Met name de hardheidsclausule is zo vaag omschreven dat noch de zorggebruiker noch de zorgverzekeraar hiermee uit de voeten kunnen: “Toestemming van een zorgverzekeraar kan slechts geschieden indien het weigeren ervan zou leiden tot onbillijkheid van overwegende aard”. De verzekeraar bepaalt vervolgens of de hardheidsclausule toepasbaar is. De vraag is echter: wat is langdurig en wat is een onbillijke situatie?

De verschillende landelijke koepels van cliëntenorganisaties vrezen dat mensen die geen aanspraak meer kunnen maken op de regeling zittend ziekenvervoer de noodzakelijke onderzoeken en behandelingen uitstellen of zelfs afstellen. Zij roepen de Tweede Kamer dan ook op om de minister te houden aan zijn plicht ervoor te zorgen dat de regeling zittend ziekenvervoer een zorgvuldige afweging biedt voor iedereen die daar noodzakelijkerwijs gebruik van moet maken. Bovendien zal de CG-Raad de nieuwe regeling monitoren om zo de gevolgen in kaart te brengen.

De Federatie wil hierbij met name de ervaringen van slechtzienden en blinden onder de aandacht brengen. Daarom horen wij het graag als u problemen ondervindt door de nieuwe regeling. U kunt uw ervaringen melden bij de SB-lijn.

Bron:
Kortschrift nummer 25, juni 2004

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.