Geen eigen bijdrage voor ondersteunende en activerende begeleiding (2)

De plannen voor de eigen bijdrage voor activerende en ondersteunende begeleiding in de AWBZ zijn van de baan. De eigen bijdragen maakten deel uit van een pakket aan maatregelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat de explosieve groei van de zorguitgaven moest remmen. Per 12 juli 2004 had er ook voor de ondersteunende en activerende begeleiding aan slechtzienden en blinden, zoals hulp bij de administratie en zelfstandigheidstraining, een eigen bijdrage betaald moeten worden. Dit gaat dus niet door.

Uit onderzoek van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) bleek dat de opbrengsten van de eigen bijdragen niet of nauwelijks zouden opwegen tegen de kosten van het innen. Bovendien laat VWS weten, in het kader van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de functies ondersteunende en activerende begeleiding per 2007 uit de AWBZ te halen.

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.