Reactie CG-Raad op falende NS en ‘onuitvoerbare oplossing’ van Tweede Kamer

‘Het is de hoogste tijd dat de Wet Gelijke Behandeling Gehandicapten en chronisch zieken ook voor mobiliteit van toepassing wordt verklaard. Hiermee komt voorgoed een einde aan de ontoegankelijkheid en ontoereikendheid van met name het treinvervoer op het gebied van service aan passagiers met een handicap’,
aldus Jan Troost, voorzitter van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad). Troost reageert hiermee op de weigering van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat om een eind mei door de Tweede Kamer aangenomen motie uit te voeren. De motie legt de NS de verplichting op reizigers tegemoet te komen in de extra kilometerprijs voor aanvullend vervoer als de trein voor hen geen optie is.

Aanleiding voor deze probleemoplossende motie: de NS bleek in mei niet in staat om grote groepen passagiers met een handicap te vervoeren. De Spoorwegen
moesten ‘nee’ verkopen aan een aanzienlijk aantal rolstoelgebruikers. Ze wilden met de trein naar de beurs Support in Utrecht reizen.
Maar wie in dat geval niet met de trein meekan, moet een beroep doen op zijn persoonlijk (en beperkt) kilometerbudget à € 1.25 van de reizigersservice Valys.
De kosten lopen in dat geval onevenredig op. Volgens minister Peijs kan zij de geprivatiseerde NS niet dwingen de motie uit te voeren. Volgens Peijs doet
de NS ‘er alles aan om gehandicapten te vervoeren’. Zij voelt zich als minister wél verantwoordelijk voor controle op de zorgplicht van de NS. Die zorgplicht
bestaat uit het aanbieden van alternatief vervoer als de trein tekort schiet. De NS is volgens Peijs in die gevallen verantwoordelijk voor de financiering
van het alternatieve vervoer. Feitelijk ondersteunt zij dus de strekking van de motie, maar wil die toch niet uitvoeren.

Jan Troost: ‘Zo zie je maar weer dat tussenoplossingen geen werkelijk soelaas bieden. Alleen goede voorwaardenscheppende wetgeving maakt een einde aan dergelijke
problemen. Nu die nog niet wordt toegepast, hoop ik dat de Tweede Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat deze problematiek zo snel mogelijk op de agenda
zet wanneer gesproken wordt over de Concessievoorwaarden en prestatie-eisen die de overheid aan de NS stelt. Toegankelijkheid van het materieel en de logistiek van de NS moeten deel gaan uitmaken van de concessievoorwaarden en prestatie-eisen. Daarmee is dit probleem
ook al voor het grootste gedeelte uit de wereld geholpen’.

Bron:
CG-Raad

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.