Valys: gehandicaptenorganisaties naar rechter

De gehandicaptenorganisaties spannen een kort geding aan tegen het ministerie van VWS. Het gesprek dat zij op dinsdag 1 juni jl. met staatssecretaris Ross
voerden, heeft niet tot resultaat geleid.

De kilometerlimiet die door het nieuwe vervoerssysteem Valys voor mensen met een beperking is ingevoerd, is in strijd met het recht op gelijke behandeling.
Iedereen kan en mag zich tegen openbaarvervoertarief verplaatsen. Dat geldt nu niet meer voor mensen met een beperking. Ook staat het kilometerbudget haaks
op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De belangenorganisaties hebben hierover gedegen juridisch onderzoek uit laten voeren.

Sinds de invoering van het vervoerssysteem op 1 april 2004 krijgen mensen met een beperking een kilometerlimiet opgelegd. Met een extra indicatie mag iemand
900 kilometer per jaar reizen voor € 0,16 per kilometer. Zonder indicatie is dit slechts 450 kilometer. Daarboven moet men € 1,25 per kilometer betalen.

De bedoeling van dit nieuwe systeem is dat mensen met een beperking meer gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. Aan de toegankelijkheid hiervan moet echter nog veel verbeteren. Bovendien is het openbaar vervoer voor sommigen geen optie.

Bron:
Berichtenservice Viziris, voorheen Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang nummer 8, 2 juni 2004

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.