Gesproken Ondertiteling moet beter

De al eerder in deze nieuwsberichten genoemde staatssecretaris van OCW liet weten dat zij plannen heeft om ondertiteling voor een deel van de televisieprogramma’s van zowel publieke als commerciële omroepen te verplichten.

Doel hiervan is om de toegankelijkheid van televisie voor doven en slechthorenden te verbeteren.

De Federatie heeft als reactie hierop een brief geschreven waarin gewezen wordt op het bestaan van gesproken ondertiteling voor blinden en slechtzienden en de wens om deze service uit te breiden naar de commerciële omroepen.

Daarnaast attendeert de Federatie de staatssecretaris op technische ontwikkelingen bij de publieke omroepen die de mogelijkheid van gesproken ondertiteling ondermijnen. Wanneer de staatssecretaris de toegankelijkheid van televisie voor doven en slechthorenden wil verbeteren, kost het weinig moeite om een al bestaande dienst van gesproken ondertiteling mee te nemen in de plannen en hiermee een grote groep van mensen met een leesbeperking van dienst te zijn.

Bron:
Berichtenservice Viziris, voorheen Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.