Cd versie Gouden Gids toegankelijk

De cd-foongids werd vorig jaar onbruikbaar voor telefonisten en andere visueel gehandicapten die een telefoonnummer wilden opzoeken. Acties van verontruste gebruikers en van de Federatie hebben tot op dit momentnog niet voor een oplossing gezorgd.

De Goudengids cd, waarop ook privé telefoonnummers zijn op te zoeken, komt nu met een versie die redelijk toegankelijk is. Op initiatief van de Federatie hebben een Jaws gebruiker en de firma Tieman de resterende toegankelijkheidsproblemen van de cd opgelost.

Bron:
Berichtenservice Viziris, voorheen Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.