Lectuurvoorziening

De Federatie biedt in juni haar visiedocument over lectuurvoorziening voor blinden en slechtzienden aan aan de Vaste Kamercommissie OCW. Tegelijkertijd
biedt de heer Peter Verhoeven zijn petitie voor behoud van de lectuurvoorziening aan. Deze petitie is ondertekend door meer dan zeshonderd mensen.

Op 9 juni wordt bekend welke datum de Kamercommissie voor deze aanbieding reserveert. In een volgende editie van de berichtenservice leest u hier meer over.

In het visiedocument geeft de Federatie vanuit het gebruikersperspectief het belang aan van een door de overheid gesubsidieerde lectuurvoorziening. Een conceptversie van dit document is tijdens een bijeenkomst op 18 mei voorgelegd aan de leden van de belangenorganisaties en in grote lijnen onderschreven zij de inhoud.

Onrust

De onrust over de lectuurvoorziening kent verschillende oorzaken.

Het omschakelingsproces naar Daisy verliep niet soepel. Bekend werd dat het ministerie van OCW voor 2004 een bezuinigingsmaatregel van 14% aan FNB oplegt. Bovendien ontstonden er interne problemen bij FNB.

Vooral een uitgelekte beleidsnotitie van OCW waaruit blijkt dat de overheid van plan is de speciale dienstverlening via blindenbibliotheken in 2008 op te heffen en te integreren in de openbare bibliotheken, leidde tot grote ongerustheid.

Op 23 juni debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Van der Laan over de lectuurvoorziening voor blinden en slechtzienden.

Reactie staatssecretaris

Staatssecretaris Medy van der Laan heeft gereageerd op een brief waarin de Federatie haar ongerustheid uitsprak over de situatie in de lectuurvoorziening.

De staatssecretaris meldt de Federatie dat de gesignaleerde problemen te maken hebben met de introductie van Daisy en met bestuurlijk-organisatorische problemen rond FNB. Zij schrijft dat zij de nodige maatregelen heeft genomen om zaken weer in goede banen te leiden. Verder neemt de verantwoordelijke OCW ambtenaar contact op met de Federatie om de visie van de belangenorganisaties op het Rijksvoorzieningenplan 2005 – 2008 te vernemen.

Vriendjespolitiek en fraude?

Het VPRO radioprogramma Argos sprak vorige week vrijdag over mogelijke belangenverstrengeling, vriendjespolitiek en fraude rond het Daisy project. Deze publiciteit heeft tot aanvullende Kamervragen aan de staatssecretaris geleid.

De Federatie hoopt dat het Kamerdebat duidelijkheid zal geven over de toelaatbaarheid van de gang van zaken rond Daisy, het al dan niet onjuist besteden van overheidsgeld en over de rol die de diverse betrokkenen hierbij hebben gespeeld.

Bron:
Berichtenservice Viziris, voorheen Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.