FvO en CG-Raad ondertekenen convenant voor strategische alliantie

Op 10 mei vindt in het bijzijn van staatssecretaris Ross van VWS de ondertekening plaats van het Convenant Strategische Alliantie tussen de Federatie van
Ouderverenigingen (FvO) en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad).

De Federatie van Ouderverenigingen (FvO) en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) vertegenwoordigen elk een belangrijk deel van de mensen met beperkingen in Nederland. Beide organisaties hebben een invloedrijke positie als belangenbehartiger van hun achterban; zowel landelijk als lokaal. Vaak trokken ze al samen op om sterker op te komen voor de belangen van mensen met een handicap of chronische ziekte. Denk daarbij aan de actie ‘Veeg mee, vecht mee’, aan het samen strijden voor een goede wetgeving voor gelijke behandeling en aan het samen uitbrengen van boeken en brochures zoals de handreiking ‘Belastingaangifte 2003 in verband met handicap of ziekte’.

De besturen van CG-Raad en de FvO hebben besloten om deze goede samenwerking ook formeel vast te leggen. Met het ondertekenen van het Convenant Strategische
Alliantie laten beide organisaties zien dat zij in de toekomst nog vaker en nog beter gaan samenwerken en gebruikmaken van elkaars mogelijkheden. De Strategische
Alliantie is een afspraak om, met behoud van een herkenbaar eigen gezicht, activiteiten en acties zoveel mogelijk in gezamenlijkheid te ondernemen.

Staatssecretaris Clémence Ross-Van Dorp (VWS) hecht groot belang aan de samenwerking van de organisaties van mensen met handicaps en chronische ziekten. Zij zal daarom aanwezig zijn bij de ondertekening van het Convenant Strategische Alliantie op maandag 10 mei 2004 om 12.00 uur op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag.

Bron:
CG-Raad Persbericht 10 mei 2004

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.