Websites van instanties nogmaals getest

In het maart nummer van BlinfoMail stond een artikel met de titel ‘Het verkeerde voorbeeld’. Een rondje langs de websites van onze belangenorganisaties leverde treurige resultaten op.

De NVBS Noord-Holland liet via de eigen nieuwsbrief weten hier iets aan te willen doen. Alle andere organisaties verkozen de Aziatische benadering (zie het redactioneel).

Reden voor BlinfoMail om er nog eens een ochtendje aan te spenderen. Twee maanden zouden toch ruim voldoende tijd moeten zijn om een paar kleinigheden aan te passen.

NVBS Utrecht

De website van de NVBS Utrecht vertoont geen verbeteringen. Nog steeds geen doc-type declaration, en 25 fouten in de HTML code. Bobby keurt de site op alle niveau’s af.

NVBS Amsterdam

De NVBS Amsterdam heeft het storende openingsgeluid gelukkig weggehaald. Maar op de computerpagina staat nog steeds:
hier te klikken (link), en hier even klikken (link).

In de overigens zeer uitgebreide informatie op de pagina ‘computergebruik’ staan ook een paar plaatjes. Dankzij de omschrijving bij de plaatjes wordt het duidelijk, dat computergebruik nog steeds wordt gelijkgesteld met negatieve ervaringen, gek worden, erop willen schieten en uiteindelijk de computer uit het raam willen gooien. Erg motiverend, als je er nog aan moet beginnen…

De Bobby test haalt tenminste A approval, AA en AAA valideren nog niet.

NVBS Noord-Holland

Op de NVBS Noord-Holland website is de vereiste documentheader toegevoegd. Ook prijkt het ‘valid HTML’ logo op de voorpagina. Echter, als je daar op klikt lees je, dat de pagina niet valideert! Een plaatje brengt nog geen validatie…

Ook de Bobby test wordt niet gehaald, zelfs niet voor niveau A.

Wel is er gewerkt aan de links-pagina, en het falende stem systeem is verwijderd.

CG-raad

De CG-raad heeft een doctype-declaration toegevoegd, en de pagina valideert! Dit is de enige website waarvan ten minste een pagina door de W3C validator komt. Proficiat!

Ook lukt de A test van Bobby, AA en AAA voldoen nog niet.

Zolang echter de volledig ontoegankelijke zoekpagina niet wordt aangepast, blijft ook deze site op de zwarte lijst.

SB-belang

De website van SB-belang deugt nog steeds helemaal niet. Geen doctype-declaration, valideert niet in W3C en haalt geen enkele Bobby test.

FNB

Zoals te verwachten was trekt de FNB zich ook niets aan van kritiek uit de doelgroep: hetzelfde verhaal als bij SB-belang!

Hieruit blijkt, dat het onder de aandacht brengen van dit soort tekortkomingen via deze nieuwsbrief nauwelijks resultaten oplevert. Misschien lezen ze hem wel niet, maar dat zou wel √©rg dom zijn. Omdat we niet van plan zijn om om de maand met gratis adviezen te gaan strooien, gaan we het dus maar anders aanpakken. Op de BlinfoTec website, inmiddels aardig op weg naar de tienduizend bezoekers per maand, gaan we een ‘zwarte lijst’ publiceren. Eens kijken, of dat wel resultaten oplevert.

Deze resultaten zijn gemaakt met de on-line testers op BlinfoTec.

Bron:
BlinfoMail mei 2004

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.