Eerste succesvolle stap gezet op weg naar beter toegankelijke betaalautomaten

De Federatie vindt het belangrijk dat niet alleen de geldautomaten beter toegankelijk worden voor mensen met een visuele beperking, maar ook de betaalautomaten in winkels, restaurants en dergelijke. Een eerste succesvolle stap is daarvoor nu gezet.

Interpay is de organisatie in Nederland die verantwoordelijk is voor de specificaties van betaalautomaten. De Federatie heeft met Interpay afgesproken dat de algemene specificaties zullen worden aangevuld met specificaties op het gebied van toegankelijkheid, zoals lettergrootte, letterfont, contrast, puntje op de ‘5’, standaard indeling toetsenbord etc.

In eerste instantie zullen deze toegankelijkheidsspecificaties worden opgenomen als aanbeveling. De Federatie zal vervolgens lobbyen bij betaalautomatenleveranciers om deze specificaties door te voeren en bij afnemers van betaalautomaten (zoals winkeliers) om deze toegankelijke betaalautomaten aan te schaffen.

Bron:
Berichtenservice Viziris, voorheen Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.