Voortdurende zorg om lectuurvoorziening

In de vorige editie van deze berichtenservice sprak de Federatie al over zorgwekkende ontwikkelingen in de lectuurvoorziening. FNB heeft van het ministerie van OCW te horen gekregen dat zij dit jaar 14% moet bezuinigen. Bovendien zijn plannen van het ministerie uitgelekt waaruit blijkt dat verstrekking van aangepaste lectuur binnen enkele jaren volledig moet zijn geïntegreerd in het openbare bibliotheeksysteem. De Federatie vreest dat hiermee de verworvenheden van de huidige voorziening verdwijnen.

Lezers van aangepaste lectuur moeten een beroep kunnen doen op speciale voorzieningen en daarnaast, waar wenselijk, gebruik maken van reguliere voorzieningen.

Om haar standpunten te onderstrepen komt de Federatie binnenkort met een ‘update’ van haar visiedocument uit 2000. Ministerie en Tweede Kamer worden gevraagd
hun plannen aan dit document te toetsen.

De Federatie heeft vanochtend een brief aan de Tweede Kamercommissie OCW gestuurd waarin bezorgdheid wordt geuit over de situatie in de lectuurvoorziening
en de plannen van het ministerie.

De volledige tekst van deze brief vindt u op de Federatie website.

Bron:
Berichtenservice Viziris, voorheen Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang nummer 5 15 april 2004

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.