FSB berichtenservice

Pas vijf jaar oud, en nu al een nieuwsbrief. Je staat verbaasd over zoveel voortvarendheid. Toch is het waar. De Federatie Slechtzienden en Blindenbelang verstuurt sinds kort e-mail berichten naar iedereen die het maar lezen wil. Voorheen deden ze dat al aan een groep elite-blinden, maar nu is het volk aan de beurt.

De Federatie streeft ernaar zeer regelmatig e-mail berichten samen te stellen. In deze berichten staat actuele informatie over belangenbehartiging op verschillende terreinen zoals informatie- en communicatietechnologie, informatie- en lectuurvoorziening, wet- en regelgeving, hulpmiddelenvoorziening en (oog)zorg en mobiliteit en toegankelijkheid.

Aanmelden via de ooglijn.
Bron:
BlinfoMail april 2004

 

Reacties

Geen reacties tot nu toe.
 

Over Challenge-Media

Challenge-Media: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.